Oświadczenia majątkowe

Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę

1. Postawa prawna

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

2. Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

wg stanu na dzień objęcia stanowiska.

Kolejne oświadczenie składane jest:

Ostatnie oświadczenie składane jest:

wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Formularz oświadczenia majątkowego.doc)Formularz oświadczenia majątkowego 69 kB